Real Money-overførselsbehandling og valutaveksling

Brugeren indvilliger i og anerkender at:

  1. BetStars vil bestræbe sig på at sikre, at ind- og udbetalinger behandles hurtigst muligt. Vi giver ingen garantier angående den nødvendige tid til behandling. Vi kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser i banknetværker, fejl hos behandlerne eller handlinger foretaget af andre parter involveret i behandlingen af pengene der kan forårsage behandlingsforsinkelser, genbehandlinger eller tilbagevisninger af overførsler, ej heller er vi ansvarlige for direkte eller indirekte tab eller skader forårsaget af forsinkelser eller tilbageholdelser.

  2. Vi er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader opstået på grund af forsinkelser eller for tab grundet ugyldige, ufuldstændige eller forkerte finansielle eller personlige oplysninger, Brugeren har givet for sin ind- eller udbetaling.

  3. Som del af BetStars’ licensaftale og i overensstemmelse med lovgivningen om anti-hvidvaskning af penge skal Brugerne være opmærksomme på, at de muligvis bliver bedt om at vise personlig dokumentation (såsom ID udstedt af regeringen, bankoversigter og dokumentation for faste udgifter), før ind- eller udbetalingen kan blive behandlet. Dette hjælper BetStars til at beskytte brugerne og forhindre, at BetStars bliver brugt som led i hvidvask af penge eller bedrageri.

  4. Alle annullerede eller afviste udbetalinger vil blive tilbageført til din konto i den valuta og svarende til det beløb, der blev trukket fra din BetStars-konto i forbindelse med din oprindelige udbetalingsanmodning, før valutaveksling fandt sted.

  5. Alle tilbageviste indbetalinger vil blive trukket fra din konto i den valuta og svarende til det beløb, du indsatte på din BetStars-konto med din oprindelige indbetalingsanmodning, efter valutaveksling fandt sted.

  6. BetStars er ikke et valutavekslingsbureau. Vi er ikke ansvarlige for tab skyldet ændringer i vekselraterne.

  7. BetStars’ vekselrater opdateres løbende hver dag, og det er brugerens ansvar at kontrollere de gældende rater på vores hjemmeside, før påbegyndelsen af en overførsel, der involverer veksling af penge. For ind- og udbetalinger i de fleste valutaer pålægger BetStars en margin af markedsraten leveret af XE (Source XE). Betingelser for brug af XE kan ses på http://www.xe.com/legal/dfs.php.

  8. Hvis indbetalingsmetoden ikke er en øjeblikkelig metode, bliver vekselraten, som beskrevet i sektion 7, fastsat, når vi modtager bekræftelse på indbetalingen fra vores indbetalingsbehandler.

Real Money FAQ

Chip Stack

Find svarene på alle dine spørgsmål om real money-overførsler og udbetalinger på BetStars.